De zelfstandige betekenis van lid 4 van art. 7:658 BW

A. Kolder, R.K.R. Zwols

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)155-164
Aantal pagina's10
TijdschriftMaandblad voor Vermogensrecht
Volume6
StatusPublished - 2012

Citeer dit