De zomerschool: een effectieve interventie tegen zittenblijven: The summerschool, an effective intervention to prevent students in secondary education to repeat a year

S.E. Faber, M.C. Timmerman, A.F. Kievitsbosch

OnderzoeksoutputProfessional

274 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's80
StatusPublished - 2014

Citeer dit