Deacetylase inhibitors & Histone inheritance

Martijn R. H. Zwinderman

Onderzoeksoutput

863 Downloads (Pure)

Samenvatting

Over de systematiek waarmee histonen worden verdeeld over twee dochter chromatides is lang gespeculeerd. Uit het proefschrift van Martijn Zwinderman, getiteld 'Deacetylase inhibitors and histone inheritance' valt op te merken dat histonverdeling inherent asymmetrisch is. Sterker nog, de bestaande asymmetrie naar de DNA streng die door de lagging strand polymerase wordt gesynthetiseerd wordt omgedraaid naar asymmetrie naar de leading strand onder invloed van replicatie stress. Deze bevinding verschaft een belangrijk inkijkje in de manier waarop epigenetische informatie wordt doorgegeven tijdens celdeling en biedt de basis voor een connectie tussen replicatie stress en epigenetische veranderingen in ziekte.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Dekker, Frank, Supervisor
  • Haisma, Hidde, Supervisor
Datum van toekenning9-apr.-2021
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
DOI's
StatusPublished - 2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Deacetylase inhibitors & Histone inheritance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit