‘Dear wert om ’t seerste uytgekreten…’: bijdragen tot een geschiedenis van de gemeentezang in het Nederlandse Gereformeerde protestantisme ± 1550 - ± 1852

Jan Roelof Luth

Onderzoeksoutput

421 Downloads (Pure)

Samenvatting

Wie zich gaat bezighouden met een onderzoek naar de geschiedenis van de gemeentezang in Nederland komt tot de ontdekking dat dit onderwerp, gezien het aantal publikaties, zich in de afgelopen twee eeuwen in een tamelijk grote belangstelling heeft mogen verheugen. Om een beeld te krijgen van wat tot nu toe over de gemeentezang bekend is, inventariseren we in dit hoofdstuk de inhoud van de desbetreffende publikaties. Daaruit kan duidelijk worden welke aspekten van de gemeentezang de meeste aandacht hebben ontvangen en waar een nader onderzoek gewenst is. ... Zie: Orientatie
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Honders, A, Supervisor
  • Knetsch, F, Supervisor
Datum van toekenning13-nov.-1986
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9066510595
StatusPublished - 2008

Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • 1550-1852
  • Kerkzang, Kerkliederen, Gereformeerden, Protestantisme, Ered
  • 1800-1900
  • 1500-1800
  • Nederland
  • protestantisme
  • liturgie

Citeer dit