Deathscapes: Spaces for Death, Dying, Mourning and Remembrance

Peter Groote*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)671-672
Aantal pagina's2
TijdschriftSocial & Cultural Geography
Volume13
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2012

Citeer dit