Debates on industrialisation and economic growth in the Netherlands

Herman de Jong, Jan Luiten van Zanden

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
461 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)85-109
Aantal pagina's35
TijdschriftThe Low Countries Journal of Social and Economic History
Volume11
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 15-jun-2014

Citeer dit