Decarbonisatie op de Noordzee: de rol van kunstmatige energie-eilanden

Martha Roggenkamp, Lisa van Nieuwkoop

OnderzoeksoutputAcademic

74 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageDecarbonisation in the North Sea: the role of artificial energy islands
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)244-258
Aantal pagina's15
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Energierecht
Volume2022
Nummer van het tijdschrift5/6
StatusPublished - dec.-2022

Citeer dit