DECAY OF GALAXY SATELLITE ORBITS BY DYNAMIC FRICTION

TR BONTEKOE*, TS VANALBADA

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)349-366
Aantal pagina's18
TijdschriftMonthly Notices of the Royal Astronomical Society
Volume224
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 15-jan.-1987

Citeer dit