Decentralisatie splijt gemeentelijk bestel

D.J. Elzinga

  Onderzoeksoutput: ArticlePopular

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)20 - 20
  TijdschriftBinnenlands Bestuur
  StatusPublished - 2009

  Citeer dit