DECENTRALIZATION AND DEVELOPMENT - POLICY IMPLEMENTATION IN DEVELOPING-COUNTRIES - CHEEMA,GS, RONDINELLI,DA

H FOLMER*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)117-117
Aantal pagina's1
TijdschriftAnnals of Regional Science
Volume21
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - mrt-1987

Citeer dit