Decentralized Network Governance: Blockchain Technology and the Future of Regulation

Andrej Zwitter*, Jilles Hazenberg

*Corresponding author voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  70 Citaten (Scopus)
  754 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Decentralized Network Governance: Blockchain Technology and the Future of Regulation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Keyphrases