Decentralized Network Governance: Blockchain Technology and the Future of Regulation

Andrej Zwitter*, Jilles Hazenberg

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

571 Downloads (Pure)
Filter
Thesis fully internal (DIV)

Zoekresultaten