Decision Context And Policy Effectuation: EU Structural Reform In Ireland

R.J. Mokken, D. Payne, F.N. Stokman, F.W. Wasseur

OnderzoeksoutputAcademic

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)39-61
Aantal pagina's23
TijdschriftIrish Political Studies
Volume15
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2000

Citeer dit