Declining number of patients with cryptococcosis in the Netherlands in the era of highly active antiretroviral therapy

Leontine J.R. Van Elden*, Annemiek M.E. Walenkamp, Myriam M. Lipovsky, Peter Reiss, Jacques F.G.M. Meis, Siem De Marie, Jacob Dankert, Andy I.M. Hoepelman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

53 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2787-2788
Aantal pagina's2
TijdschriftAids
Volume14
Nummer van het tijdschrift17
DOI's
StatusPublished - 2000
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit