Decomposed Vegetable Fuel' in English, an Interdisciplinary Exploration of the Diachronic Semantic Field of Peat

P.N. Jansma

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

Korte samenvatting van het onderzoek Petra Jansma heeft een interdisciplinair onderzoek uitgevoerd naar het betekenisveld van peat in het Engels. Dat houdt in dat ze gekeken heeft welke woorden door de eeuwen heen in Engeland werden gebruikt voor wat wij turf noemen (veen dat gebruikt wordt als brandstof). Daaruit kwamen de woorden peat, turf, flagge en aad uit tevoorschijn. Door de bronnen te bestuderen kon ze vaststellen in welke delen van Engeland deze woorden gebruikt werden met welke betekenis en hoe dat woordgebruik en de betekenis in de loop van de tijd veranderde. Ook de etymologie (ontstaansgeschiedenis van deze woorden), de tekstuele en historische context werden in het onderzoek bestudeerd. Door deze feiten met elkaar te combineren, konden er interessante uitspraken worden gedaan over het gebruik van turf in Engeland, waar tot nu toe erg weinig over bekend is. Jansma plaatst dit onderzoek ook in een breder Europees en historisch wetenschappelijk kader. Daarmee treedt ze in de voetsporen van de eerste academicus die over turf publiceerde, de Groninger Martin Schoock die in 1658 zijn Tractatus de Turffis publiceerde.
Originele taal-2English
Aantal pagina's98
StatusPublished - 2004

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Decomposed Vegetable Fuel' in English, an Interdisciplinary Exploration of the Diachronic Semantic Field of Peat'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit