Decompressieve craniëctomie

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageDecompressive craniectomy
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)386-392
Aantal pagina's7
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume153
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 28-feb.-2009

Citeer dit