Decontamination of the Digestive Tract in ICU Patients Reply

Anne Marie G. A. de Smet*, Marc J. M. Bonten

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2140-2141
Aantal pagina's2
TijdschriftNew England Journal of Medicine
Volume360
Nummer van het tijdschrift20
StatusPublished - 14-mei-2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit