Decreasing Irradiated Rat Lung Volume Changes Dose-Limiting Toxicity From Early to Late Effects

Sonja J. van der Veen, Hette Faber, Ghazaleh Ghobadi, Sytze Brandenburg, Johannes A. Langendijk, Robert P. Coppes, Peter van Luijk*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
37 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Decreasing Irradiated Rat Lung Volume Changes Dose-Limiting Toxicity From Early to Late Effects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Keyphrases