Dedication

Jan J. Beukema, Theunis Piersma

OnderzoeksoutputAcademic

254 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)301-302
Aantal pagina's2
TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
Volume31
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 1993

Citeer dit