Deeltijdwerk en gelijkheid

Rudi Wielers, Pieter Ids Wiersma

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

Een terugkerend thema in arbeidsmarktonderzoek is of deeltijdwerk bijdraagt aan de groei van vrouwelijke arbeidsmarktparticipatie en arbeidsmarktgelijkheid of dat het vrouwen ervan weerhoudt te participeren in voltijdbanen. Op basis van een groeimodel van deeltijdwerk formuleren wij de hypothesen dat een hoog aandeel deeltijdwerkers en de groei van deeltijdwerk leiden tot een toename in de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en van de gelijkheid op de arbeidsmarkt. We verwachten bovendien een plafondeffect, dus dat het positieve effect van de groei van deeltijdwerk afneemt naarmate het aandeel deeltijdbanen groter is. We toetsen deze hypothesen met ante-dependencemodellen met tijdreeksen van de jaarlijkse groei in vrouwelijke arbeidsmarktparticipatie en arbeidsmarktgelijkheid. De data, afkomstig van de OECD en de World Bank, bestaan uit 554 observaties verdeeld over 34 landen. De resultaten ondersteunen de hypothesen dat een groot aandeel deeltijdwerkers in een land leidt tot groei van de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, en dat de groei van deeltijdwerk leidt tot groei van arbeidsmarktgelijkheid. De modellen laten tevens een plafondeffect van dit positieve effect van het aandeel deeltijdwerk op de groei van de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en de gelijkheid zien. We concluderen dat meer deeltijdwerk leidt tot grotere arbeidsmarktparticipatie
van vrouwen en meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen op
de arbeidsmarkt.
Vertaalde titel van de bijdragePart-time work and gender equality
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)6-26
Aantal pagina's21
TijdschriftTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume30
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Deeltijdwerk en gelijkheid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit