Diepe hersenstimulatie voor bewegingsstoornissen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

Diepe hersenstimulatie (DBS) is een behandeling waarbij met hoogfrequente elektrische stimulatie pathologische hersenactiviteit onderdrukt kan worden.
Momenteel wordt DBS al zo’n 30 jaar toegepast, vooral bij patiënten met ernstige bewegingsstoornissen, zoals de ziekte van Parkinson, dystonie en tremor.
Hoewel er duidelijk wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit van DBS bij deze drie bewegingsstoornissen, is de effectgrootte van de behandeling nog beperkt, kan DBS de ziekten niet genezen en kan deze behandeling alleen toegepast worden bij een geselecteerde groep patiënten.
In dit artikel gaan we in op de belangrijkste indicaties en contra-indicaties voor DBS en op de uitkomsten van de toepassing bij de genoemde bewegingsstoornissen.
We bespreken de belangrijkste controverses en nieuwe ontwikkelingen op het gebeid van diepe hersenstimulatie om verwijzers en medebehandelaars een toegankelijke introductie tot de behandeling te bieden.
3 g
Vertaalde titel van de bijdrageDeep brain stimulation for movement disorders
Originele taal-2Dutch
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume163
Nummer van het tijdschrift34
StatusPublished - 6-aug-2019

Citeer dit