DEEP CORNEAL STROMAL OPACITIES IN LONG-TERM CONTACT-LENS WEAR

L REMEIJER, G VANRIJ, WH BEEKHUIS, BCP POLAK, J VANNES

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  19 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)281-285
  Aantal pagina's5
  TijdschriftOphthalmology
  Volume97
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - mrt-1990

  Citeer dit