Deep learning based 4D synthetic CTs for daily proton dose calculations in lung cancer patients

A. Thummerer, C. Seller Oria, P. Zaffino, K. Veldman, A. Meijers, J. Seco, R. Wijsman, J. Langendijk, A. Knopf, M.F. Spadea, S. Both

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S1380-S1381
Aantal pagina's2
TijdschriftRadiotherapy and Oncology
Volume170
Nummer van het tijdschriftS1
StatusPublished - mei-2022
EvenementESTRO 2022 - Copenhagen, Denmark
Duur: 6-mei-202210-mei-2022

Citeer dit