Defect of knowledge and practice of virtue in Geulincx’s occasionalism

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)46-63
TijdschriftStudia Leibnitiana
Volume46
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2014

Citeer dit