Defense mechanisms of the airways against Aspergillus fumigatus: Role in invasive aspergillosis

HF Kauffman*, JFC Tomee

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  9 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  TitelFUNGAL ALLERGY AND PATHOGENICITY
  Plaats van productieBASEL
  UitgeverijKARGER
  Pagina's94-113
  Aantal pagina's20
  StatusPublished - 2002

  Publicatie series

  NaamCHEMICAL IMMUNOLOGY
  UitgeverijKARGER
  Volume81
  ISSN van geprinte versie1015-0145

  Citeer dit