Defensieve emotionele reacties en stress: Neuromodulation, from anatomy to behavior

Kokoe Messanvi

  Onderzoeksoutput

  910 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Een stressor is een fysieke of psychische stimulus die de homeostase van een organisme bedreigt. In reactie op de aanwezigheid van een stressor, en om het evenwicht te herstellen, maakt het organisme gebruik van fysiologische en gedragsmechanismen. De neuro-endocriene stressrespons leidt tot het vrijkomen van noradrenaline en de aanwezigheid van een hoge concentratie van glucocorticoïden in de hersenen. Op gedragsniveau wordt het type respons bepaald door de fysieke afstand tot de dreiging. Dit proefschrift bestaat uit twee onafhankelijke delen, die zich bezighouden met twee verschillende emotionele reacties: paniekerig defensief gedrag in reactie op dreigend gevaar; en angst, hetgeen de reactie op afstand en onvoorspelbare bedreigingen vormt. Het hoofddeel van dit proefschrift onderzocht de anatomische en moleculaire basis van de interactie tussen noradrenaline en glucocorticoïden, in de amygdala, en de implicatie van deze interactie voor angst en geheugen Deze bevindingen bieden niet alleen anatomisch bewijs van de interactie tussen noradrenaline en glucocorticoïden binnen de synaps, maar ze veronderstellen ook een mechanisme van interactie waarin noradrenaline-signalering glucocorticoïd receptoren kan beïnvloeden, zelfs voor de aankomst van de hormonen in de amygdala. Deze resultaten tonen aan dat vergelijkbaar met wat gebeurt bij geheugenmechanismen, noradrenaline en glucocorticoïden samenwerken om angstig gedrag te moduleren. Deze gegevens suggereren dat glucocorticoïden tegelijk angst en geheugen beïnvloeden, waarschijnlijk via een modificatie van het amygdala-neuron morfologie en activiteit.
  Vertaalde titel van de bijdrageDefensieve emotionele reacties en stress
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • ter Horst, Gert, Supervisor
  Datum van toekenning8-sep-2014
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7150-4
  Elektronische ISBN's978-90-367-7149-8
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit