Defining health in rehabilitation research

Remko Soer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  59 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)159-159
  Aantal pagina's1
  TijdschriftJournal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation
  Volume34
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 22-mrt.-2021

  Citeer dit