Defining risk factors associated with renal and cognitive dysfunction

Johanna Maria Helena Joosten

Onderzoeksoutput

1826 Downloads (Pure)

Samenvatting

Wereldwijd hebben steeds meer mensen risicofactoren voor hart-en vaatziekten (HVZ). De optelsom van alle risicofactoren bij een individu geeft een beeld van iemand’s HVZ risicoprofiel en kan met behulp van een risicoscore worden berekend. Dit proefschrift beschrijft een scala aan risicofactoren voor HVZ die ook verband houden met een slechtere functie van de hersenen en/of de nieren. Overlappende risicofactoren bleken leeftijd, roken en suikerziekte. Deze factoren waren reeds bij jong volwassenen van belang. Dit proefschrift draagt bij aan het gedachtegoed dat het zinvol is om te investeren in een gezonde leefstijl en daarmee je HVZ risicoprofiel zo laag mogelijk te houden. Daarom vergeleken we het geheugen van personen die een cholesterolverlager gebruikten met personen zonder cholesterolverlager, maar we zagen hiervan geen beschermende invloed. Voor de toekomst is het dus interessant te onderzoeken in hoeverre het geheugen te beschermen is door het voorkómen of behandelen van (meerdere) risicofactoren, en of dit op jonge leeftijd en/of bij oudere personen verschilt. Daarnaast geeft dit proefschrift weer dat patiënten die al een verminderde nierfunctie hebben extra kwetsbaar zijn, onder andere voor bijwerkingen van medicijnen. De introductie van een alarmeringssysteem waarbij ook de eigen apotheker van patiënten automatisch een seintje kreeg bij een verminderde nierfunctie, hielp het aantal medicatiefouten te verminderen. Mensen met nierfalen hebben extra aandacht nodig van hun arts en apotheker om bijwerkingen te voorkomen. Als (bestaande) patiëntgegevens zoals de nierfunctie en medicijngebruik breder beschikbaar zouden zijn voor verschillende zorgverleners (bv Elektronisch Patienten Dossier (EPD)), zou dit de medicatieveiligheid naar alle waarschijnlijkheid verbeteren.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Bilo, Henk, Supervisor
  • Gansevoort, Ron, Supervisor
  • Izaks, G.J., Supervisor, Externe Persoon
  • Slaets, Joris, Supervisor
Datum van toekenning26-mrt.-2014
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036767965
StatusPublished - 2014

Citeer dit