Defining the common feature: Task-related differences as the basis for dyadic identity

Floortje Rink*, Naomi Ellemers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)499-515
Aantal pagina's17
TijdschriftBritish Journal of Social Psychology
Volume46
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - sep-2007

Citeer dit