Deflating the Correspondence Intuition

F.A. Hindriks, I. Douven

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)315 - 329
Aantal pagina's15
TijdschriftDialectica
Volume59
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2005

Citeer dit