Degradation of proteins by lysosomes

Willem Huisman

Onderzoeksoutput

49 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Gruber, M, Supervisor
Datum van toekenning15-mrt.-1974
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
StatusPublished - 1974

Citeer dit