Mate en wijze van motorische activering in de dagelijkse praktijk: Een onderzoek bij personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

People with profound intellectual and multiple disabilities (PIMD) are at risk of being motorically inactive. This study investigated the degree of motor activation in people with PIMD in daily practice and its relationship to personal and contextual factors. A total of 58 participants with PIMD participated in this
study. Data on motor activation were collected by means of a diary. Relationships with personal and contextual factors were analyzed using multilevel analyses. The mean number of transfers was 3.1 times per day (range: 0–9, SD = 1.4), the mean number of relocations was 7.7 times per day (range: 2–13, SD = 2.5), the mean number of motor activities offered was 1.5 per day (range: 0–10, SD = 1.9). Relationships with age, gender, location and day of week were found. Motor activation seems to be a minor part of the support provided to people with PIMD.
Vertaalde titel van de bijdrageDegree and type of motor activation in daily practice: A study in people with profound intellectual and multiple disabilities
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)3-16
Aantal pagina's13
TijdschriftNTZ Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen
Volume2016
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - mrt-2016

Citeer dit