Degree distributions of evolving networks

Dinghua Shi, Liming Liu, Xiang Zhu, H Zhou

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)731-737
Aantal pagina's7
TijdschriftEurophysics Letters
Volume76
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit