Delay in diagnosis of endometriosis: a case report of catamenial pneumothorax

Marije G. Hierink, Felix Poppelaars, Ellen R. Klinkert, Hester van der Vaart, J. Marinus van der Ploeg*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)626-627
  Aantal pagina's2
  TijdschriftBritish Journal of General Practice
  Volume69
  Nummer van het tijdschrift689
  DOI's
  StatusPublished - dec.-2019

  Citeer dit