Delayed Effects of a Single Dose Whole-Brain Radiation Therapy on Glucose Metabolism and Myelin Density: a Longitudinal PET Study

Andrea Parente, Elisa Scandiuzzi Maciel, Rudi A J O Dierckx, Johannes A Langendijk, Erik F J de Vries*, Janine Doorduin

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

32 Downloads (Pure)

Zoekresultaten