DELAYED-TYPE HYPERSENSITIVITY SKIN TESTING IN PATIENTS WITH HIV-INFECTION

JCC BORLEFFS*, HM VREHEN, KC BOSBOOMKALSBEEK, AM HOEPELMAN, HJ SCHUURMAN, FHJ GMELIGMEYLING

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)110-112
Aantal pagina's3
TijdschriftAids
Volume5
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jan.-1991
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit