Delegation in a groupcontest

L. Schoonbeek*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)263-272
Aantal pagina's10
TijdschriftEuropean Journal of Political Economy
Volume20
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2004

Citeer dit