Deletion of C-MYC in the spectrum of transformed follicular lymphoma grade 3B: reply

Anneke Bosga - Bouwer, Eva van den Berg, Philip Kluin, Sibrand Poppema, Anke van den Berg

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)192-193
Aantal pagina's2
TijdschriftHuman Pathology
Volume38
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan.-2007

Citeer dit