Delier bij kritisch zieke jonge kinderen op een pediatrische intensivecareafdeling

M C J Kneyber, M van Heerde

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

176 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageDelirium in critically ill children in a paediatric intensive care unit
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1545-1548
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume150
Nummer van het tijdschrift37
StatusPublished - 16-sep-2006

Keywords

  • Child
  • Delirium/diagnosis
  • Diagnosis, Differential
  • Humans
  • Intensive Care Units, Pediatric

Citeer dit