Delirium in frail surgical oncology patients

Vertaalde titel van de bijdrage: Delier bij kwetsbare ouderen die geopereerd worden vanwege kanker

Liesbeth Hempenius

  Onderzoeksoutput

  854 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Een delier is een veelvoorkomende en ernstige complicatie na een operatie bij oudere patiënten. Deze acute verwardheidtoestand verhoogt het risico op complicaties en overlijden.
  In dit proefschrift werd aangetoond dat geheugenproblemen voorafgaand aan de operatie en de zwaarte van de operatie, het risico op het doormaken van een delier na de operatie verhogen bij kwetsbare ouderen met kanker. Om te onderzoeken hoe dit risico beperkt kan worden, werden verschillende studies vergeleken waarin enerzijds gebruik werd gemaakt van medicatie en anderzijds van verpleegkundige maatregelen (non-medicamenteus) ter voorkoming van een delier. Globaal bleken beide methodes effectief te zijn, waarbij meer effect werd gezien van interventies bij hoogrisico patiënten.
  Een belangrijk onderdeel van dit proefschrift vormen de resultaten van de Liaison Intervention in Frail Elderly (LIFE) studie. Hierin werd begeleiding van een geriatrisch team rondom de operatie vergeleken met reguliere zorg bij kwetsbare ouderen die geopereerd werden in verband met kanker. We hebben ondervonden dat het doen van onderzoek bij kwetsbare ouderen een extra tijdsinvestering vergt, gepaard gaande met hogere personeelskosten. Bij 31 van de 260 patiënten (11.9%) trad een delier op. Extra geriatrische zorg rondom de operatie bleek het aantal delieren niet te verminderen in vergelijking met reguliere zorg. Na drie maanden werd voor geen van de lange termijn uitkomsten een verschil aangetoond tussen de interventie groep en de controle groep. Een delier vergrootte het risico op functionele achteruitgang na de operatie. Mogelijk kunnen in de toekomst hoogrisicopatiënten (grote operatie en/ of geheugenproblemen) wel profiteren van extra geriatrische zorg rondom de operatie.
  Vertaalde titel van de bijdrageDelier bij kwetsbare ouderen die geopereerd worden vanwege kanker
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Slaets, Joris, Supervisor
  • Wiggers, Theo, Supervisor
  • de Bock, Truuske, Supervisor
  • van Leeuwen, Barbara, Co-supervisor
  • van Asselt, D.Z.B., Co-supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning24-sep.-2014
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7174-0
  Elektronische ISBN's978-90-367-7173-3
  StatusPublished - 2014

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Delier bij kwetsbare ouderen die geopereerd worden vanwege kanker'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit