DELIVERY OF LIPOSOME-ASSOCIATED DRUGS TO LIVER-CELLS

GL SCHERPHOF*, HH SPANJER, JTP DERKSEN, F KUIPERS, RJ VONK, T DAEMEN, FH ROERDINK

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)345-348
Aantal pagina's4
TijdschriftBiochemical Society Transactions
Volume15
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - jun-1987

Citeer dit