Demand for financial advice: Evidence from a randomized choice experiment

Boudewijn de Bruin, Olha Cherednychenko, Niels Hermes*, Marc Kramer, Marco Meyer

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

20 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Demand for financial advice: Evidence from a randomized choice experiment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Economics, Econometrics and Finance

Keyphrases