Demand-oriented irrigation water management in northwestern China : methodologies, empirics, institutions and policies

Jianjun Tang

  Onderzoeksoutput

  1201 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Terwijl in het noordwesten van China water schaars is, neemt de vraag ernaar snel toe vanwege bevolkingsgroei, inkomensstijging, industrialisatie en verstedelijking. Omdat neerslag ontoereikend is, speelt irrigatie een cruciale rol in de landbouw, zowel in de regio als in China als geheel. Echter, ondanks waterschaarste is irrigatie inefficiënt.
  Dit proefschrift analyseert vraaggeoriënteerde en beheergeoriënteerde beleidsmaatregelen om de efficiëntie van irrigatiewatergebruik te verbeteren in de Guanzhong vlakte. De effecten van de volgende beleidsinstrumenten worden geanalyseerd: hervorming van irrigatiewaterbeheer, de prijs van water, stimulering van het gebruik van waterbesparende technieken en bevordering van de bewustwording van boeren van water schaarste.
  De geanalyseerde gegevens zijn paneldata van 800 boeren voor de periode 2000-2005 en cross-sectie data van 460 boeren die in 2011 zijn geënquêteerd. De belangrijkste conclusies zijn de volgende. Ten eerste, hervorming van irrigatiewaterbeheer heeft een positief efficiency effect. Verenigingen van watergebruikers hebben het grootste effect, gevolgd door naamloze vennootschappen en private ondernemingen. Ten tweede heeft stimulering van het bewustzijn van waterschaarste een positief effect. Ten derde, verspreiding van informatie via sociale netwerken is een belangrijk middel om de bewustwording van waterschaarste te bevorderen. Ten vierde, zowel boeren die risico afkerig zijn als boeren die ervaring hebben met productierisico’s, zijn geneigd zich meer, en meer geavanceerde, waterbesparende technieken eigen te maken.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Folmer, Henk, Supervisor
  • Xue, J., Co-supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning26-jun.-2014
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-6981-5
  Elektronische ISBN's978-90-367-6980-8
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit