Democratie als voorwaarde voor de rechtsstaat

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)129 - 133
Aantal pagina's5
TijdschriftRechtsfilosofie & Rechtstheorie
Volume2
StatusPublished - 2004

Citeer dit