Democratisering van en participatie aan het universitair onderwijs in Vlaanderen 1945–1989: Casus Rijksuniversiteit Gent. Deel 1: Tekst; deel 2: Tabellen en grafieken

Antoon de Baets, Koen Vangrinsven

  OnderzoeksoutputProfessional

  Vertaalde titel van de bijdrageDemocratization of, and Participation in, University Education in Flanders 1945–1989: Case of the University of Ghent. Part 1: Text; Part 2: Tables & Diagrams
  Originele taal-2Dutch
  Plaats van productieGhent
  UitgeverijRijksuniversiteit Gent - Adviescentrum voor Studenten
  Opdrachtgevend orgaanMinisterie van de Vlaamse Gemeenschap
  Aantal pagina's60
  StatusPublished - dec-1990

  Citeer dit