Demographic change, ageing and societal challenges in europe

Bettina Van Hoven, Aleid Brouwer, Louise Meijering, Philip McCann*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Review articleAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
59 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)5-8
Aantal pagina's4
TijdschriftEuropean Spatial Research and Policy
Volume19
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 1-jul-2012

Citeer dit