DEMONSTRATION AND ORIGIN OF 6 TERTIARY BASE PAIR RESONANCES IN NMR-SPECTRUM OF ESCHERICHIA-COLI TRANSFER-RNA VAL-1

BR REID, GT ROBILLARD

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)287-291
  Aantal pagina's5
  TijdschriftNature
  Volume257
  Nummer van het tijdschrift5524
  StatusPublished - 1975

  Citeer dit