Dengue: een toenemend risico voor reizigers naar tropische en subtropische landen

Júlia M. da Silva-Voorham*, Adriana Tami, Amadu E. Juliana, Izabela A. Rodenhuis-Zybert, Jan C. Wilschut, Jolanda M. Smit

*Corresponding author voor dit werk

  Onderzoeksoutputpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  54 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Dengue is op dit moment wereldwijd de meest voorkomende door muggen overgedragen virale infectieziekte.

  Door de klimaatverandering en andere factoren is het verspreidingsgebied van de vector, de Aedes-mug, de laatste decennia sterk toegenomen.

  Dengue is endemisch in bijna alle (sub)tropische delen van de wereld; dit betekent dat 40% van de wereldbevolking risico loopt besmet te worden met het denguevirus.

  Het beloop van dengue kan variëren van een asymptomatische infectie of een ongedifferentieerd ziektebeeld met koorts (klassieke dengue of ‘dengue fever’) tot ernstige, soms fatale, vormen van ziekte zoals hemorragische koorts (‘dengue hemorrhagic fever’, DHF) en het dengue-shocksyndroom (DSS).

  Gezien de beperkte mogelijkheden van preventie is de verwachting dat de incidentie van dengue de komende jaren verder zal toenemen.

  Ook in gebieden waar dengue niet endemisch is zullen zorgverleners steeds vaker patiënten met dengue in hun praktijk tegenkomen.
  Vertaalde titel van de bijdrageDengue: a growing risk to travellers to tropical and sub-tropical regions
  Originele taal-2Dutch
  ArtikelnummerA778
  Aantal pagina's8
  TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
  Volume153
  StatusPublished - 2009

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Dengue: een toenemend risico voor reizigers naar tropische en subtropische landen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit