Dengue in Venezuela: A study on viral transmission, risk factors and clinical disease presentation

Vertaalde titel van de bijdrage: Knokkelkoorts in Venezuela: Een onderzoek naar virale transmissie, risicofactoren en klinische presentatie van de ziekte

Zoraida Velasco

  Onderzoeksoutput

  6475 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Dengue is wereldwijd de belangrijkste door muggen overgedragen ziekte. In Venezuela komen regelmatig epidemieën van toenemende omvang voor. In het onderzoek beschreven in dit proefschrift werden ongeveer 2000 personen uit drie wijken in Maracay, Venezuela, bestudeerd middels een prospectieve "community-based" cohortstudie. De doelstelling van deze studie was om de dengue-seroprevalentie te bepalen, om risicofactoren voor dengue-infectie te identificeren en om gebieden met een hoge dengue-incidentie in kaart te brengen door middel van ruimtelijke analyse. Ook werd een observationele cohortstudie uitgevoerd op het niveau van gezondheidscentra om klinische en hematologische parameters te identificeren, die dengue van andere met koorts gepaard gaande aandoeningen onderscheiden in een vroeg stadium van de ziekte. Vroege diagnose wordt ook beïnvloed door "health-seeking behaviour” (HSB) en toegang van patiënten tot medische zorg. Patronen van HSB werden onderzocht bij zowel bij denguepatiënten als patiënten met OFI.
  In de prospectieve cohortstudie werd een hoge dengue-seroprevalentie (77.4%) gevonden, met 10% recente infecties. De combinatie van toenemende bevolkingsdichtheid, precaire leefomstandigheden en wateropslag bleken de meest bepalende factoren voor dengue-transmissie te zijn. De ruimtelijke analyse leverde clusters van hoge dengue-incidentie op voor recente infecties, maar niet voor eerdere infecties. Deze resultaten suggereren dat dengue-transmissie erg lokaal plaatsvindt. Er werd een diagnostisch algoritme opgesteld op basis van (i) aantal witte bloedcellen, (ii) uitslag, (iii) gemiddelde niveau van corpusculair hemoglobine en (iv) hemorrhagische manifestaties, dat de mogelijkheid biedt om dengue te onderscheiden van OFI gedurende de eerste drie dagen van de ziekte. Tenslotte werd vastgesteld dat patienten, bij een verdenking van dengue, sneller medische zorg zoeken dan bij andere met koorts gepaard gaande ziekten.
  Vertaalde titel van de bijdrageKnokkelkoorts in Venezuela: Een onderzoek naar virale transmissie, risicofactoren en klinische presentatie van de ziekte
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Wilschut, Jan, Supervisor
  • Tami, Adriana, Co-supervisor
  Datum van toekenning17-dec.-2014
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7462-8
  Elektronische ISBN's978-90-367-7466-1
  StatusPublished - 2014

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Knokkelkoorts in Venezuela: Een onderzoek naar virale transmissie, risicofactoren en klinische presentatie van de ziekte'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit