Dengue Virus IgM Serotyping by ELISA with Recombinant Mutant Envelope Proteins

Alexandra Rockstroh, Luisa Barzon, Widuranga Kumbukgolla, Hoang Xuan Su, Erley Lizarazo, Maria Fernanda Vincenti-Gonzalez, Adriana Tami, Alice M. M. Ornelas, Renato Santana Aguiar, Daniel Cadar, Jonas Schmidt-Chanasit, Sebastian Ulbert*

*Corresponding author voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  87 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  We developed an IgM-based ELISA that identifies the dengue virus serotype of recent infections. Dominant serotypes were detectable in 91.1% of samples from travelers and 86.5% of samples from residents of endemic regions; 97.1% corresponded to the serotype identified by PCR. This ELISA enables more accurate reporting of epidemiologic findings.

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)112-115
  Aantal pagina's4
  TijdschriftEmerging Infectious Diseases
  Volume25
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - jan.-2019

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Dengue Virus IgM Serotyping by ELISA with Recombinant Mutant Envelope Proteins'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit